Skip to main content

Borgåsunds historia

Hamnmagasinet

Huset byggdes som järnmagasin 1872.
Magasinet användes främst för stångjärn från hyttor och bruk i Bergslagen. Järnet låg lagrat här i väntan på fortsatt frakt.
Kanalbolaget anlade en ny hamn här vid Borgåsundunder slutet av 1800-talets slut. Bryggorna och magasin uppfördes på båda sidor om udden. Kanalbåtarna lossade lasten vid sjön Freden och mälarbåtarna tog hand om den på andra sidan udden. Sundet muddrades också så att större båtar kunde ta sig igenom.
När järnvägen invigdes 1874 måste järnvägsbolaget bygga en ny brygga åt kanalbolaget. Området här fylldes ut så att det kunde användas till järnupplägg istället för det område järnvägen lagt beslag på.